Voordelen | De Wijers - Land van 1001 vijvers

Ontdek de streek

Biosfeer

Voordelen

 

Wijers

 

Het behalen van het Unescolabel biedt heel wat voordelen voor De Wijers:

• Door de geïntegreerde aanpak van behoud en ontwikkeling met focus op duurzaamheid draagt een Biosfeergebied bij aan de verbetering van de levenskwaliteit door het creëren van een gezondere omgeving.

• (Inter)Nationale erkenning die een gebied geniet als voorbeeld of laboratorium voor duurzame ontwikkeling

Keurmerk dat een belangrijke bijdrage zal leveren aan het ‘op de kaart zetten’ van De Wijers: toerisme, streekproducten, …

• De erkenning werkt ook als vliegwiel bij subsidieaanvragen en fondsenwerving.

• Erkenning voor het jarenlange werk dat verschillende stakeholders onophoudelijk in het gebied hebben geleverd

 
• Een grotere betrokkenheid en een sterkere streektrots zorgen bij inwoners, overheden en ondernemers om zich in te zetten voor het beheer en duurzaam gebruik van hun leefomgeving.

• Deel van het wereldwijde Biosfeer-netwerk: uitwisselen van kennis en expertise

 
• Stimulans aan toegepast wetenschappelijk onderzoek, monitoring en educatie om de uit te voeren acties te begeleiden en zorgt ook op deze manier voor een economische impuls.

 

Help De Wijers met haar kandidatuur voor Unesco Biosfeer! Vul de enquête over de streek in en maak kans op een streekproductenmand.