Voordelen | De Wijers - Land van 1001 vijvers

Ontdek de streek

Biosfeer

Voordelen

 

Wijers

 

Het behalen van het Unescolabel biedt heel wat voordelen voor De Wijers:

• Door de geïntegreerde aanpak van behoud en ontwikkeling met focus op duurzaamheid draagt een Biosfeergebied bij aan de verbetering van de levenskwaliteit door het creëren van een gezondere omgeving.

• (Inter)Nationale erkenning die een gebied geniet als voorbeeld of laboratorium voor duurzame ontwikkeling

Keurmerk dat een belangrijke bijdrage zal leveren aan het ‘op de kaart zetten’ van De Wijers: toerisme, streekproducten, …

• De erkenning werkt ook als vliegwiel bij subsidieaanvragen en fondsenwerving.

• Erkenning voor het jarenlange werk dat verschillende stakeholders onophoudelijk in het gebied hebben geleverd

 
• Een grotere betrokkenheid en een sterkere streektrots zorgen bij inwoners, overheden en ondernemers om zich in te zetten voor het beheer en duurzaam gebruik van hun leefomgeving.

• Deel van het wereldwijde Biosfeer-netwerk: uitwisselen van kennis en expertise

 
• Stimulans aan toegepast wetenschappelijk onderzoek, monitoring en educatie om de uit te voeren acties te begeleiden en zorgt ook op deze manier voor een economische impuls.