Biosfeer | De Wijers - Land van 1001 vijvers

Ontdek de streek

Biosfeer

De Wijers is kandidaat om een Unesco Biosfeergebied te worden.

 

In Unesco Biosferen staat de relatie tussen de mens en zijn leefomgeving centraal. Samen met lokale en regionale partners, zoals overheden, bewoners, bedrijven, scholen, kennisinstellingen en ngo’s maken we een gezamenlijke visie om De Wijers duurzaam te ontwikkelen.