Disclaimer | De Wijers - Land van 1001 vijvers

Disclaimer

 

Het gebruik van de website www.dewijers.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Deze website wordt beheerd door Regionaal Landschap Lage Kempen, Grote Baan 176, 3530 Houthalen-Helchteren.

Doel van de website

De website www.dewijers.be is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de streek De Wijers, die zich bevindt in de provincie Limburg, verspreid over de gemeenten Hasselt, Genk, Zonhoven, Heusden-Zolder, Diepenbeek, Houthalen-Helchteren en Lummen.

Ze wil een eenvoudige en snelle toegang bieden tot de informatie en activiteiten van de streek. Alle informatie op deze website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en u mag deze informatie niet als een persoonlijk advies beschouwen.


Gebruik van de website
De Wijers besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan De Wijers niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal De Wijers de vereiste inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

De Wijers wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

De informatie op deze website is onderhavig aan veranderingen. De website www.dewijers.be of de beheerder ervan kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve of gewijzigde informatie die verstrekt wordt. Voor de meest actuele informatie verwijzen wij u door naar de toeristische diensten van de verschillende gemeenten.

De Wijers spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. De Wijers kan echter niet garanderen dat zijn website volledig vrij van onderbreking is niet door andere technische problemen wordt getroffen.

De Wijers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Hyperlinks en verwijzingen
Op of via deze website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. De Wijers beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van deze inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. De Wijers aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Intellectuele eigendomsrechten
U hebt het recht om de informatie op deze site te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1194 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.). is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de Wijers via het info@rllk.be

De Wijers behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Indien U de intellectuele rechten of andere rechten van de De Wijers of derden miskent en de hierboven gestelde voorwaarden niet naleeft, verbindt u zich ertoe de Wijers of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen die gevorderd worden als gevolg van een inbreuk hierop.

 

Copyright

Foto's zijn afkomstig van volgende fotografen. Het copyright op de foto's berust bij hen. Geen van de foto's mag overgenomen worden zonder toestemming van de fotograaf.

Monique Abrahams, Florian Andronache, An Bloemen, Geert Bollen, Luc Daelemans, Maurice Dekens, Ilse Ideler, Inge Delee, Floor Devriendt, An De Wilde, Koen De Langhe, Inge Delee, Florif, Fotoclub De Eik, Joep Fourneau, Tom Frederix, Freepik, Doria Gasia, Jasper Jacobs, Dirk-Jan Kraan, Limburgs Landschap, Kevin Matthijs, Peter Mulligan, Nutmeg, Razzi, Nele Reumers, Robin Reynders - Provincie Limburg, Marcel Smeers, Andreas Trepte, Kris Van De Sande, Frans Van Bauwel, Tine Verheyden, Toerisme Diepenbeek, Toerisme Houthalen-Helchteren, Tom Frederix, Regionaal Landschap Lage Kempen, Toerisme Limburg, WAC

Geschillen
Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadplegingen van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Hasselt, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbank te brengen.