Vandaag12°C

De streek

Werken in De Wijers

Dit mooie land van 1001 vijvers komt er niet vanzelf. Er wordt dagelijks hard gewerkt om de natuur beter te maken, voor mens én dier. De Wijers verzamelt dan ook maar liefst 20 partners die zich engageren om samen te werken aan het onderhouden en verbeteren van de natuur en het landschap in De Wijers.

 

 

Natuurbeheerders


Agentschap Natuur & Bos

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), onderdeel van de Vlaamse overheid,werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling vannatuur, bossen en groen.
Het ANB is de grootste groenbezitter inVlaanderen. Het beheert 42.300 hectare eigen bossen, natuurgebieden endomeinen. Aangezien het Agentschap ook anderen helpt bij het beheren vanhun domeinen, gaat het in totaal om zo’n 74.000 hectare bos- ennatuurgebied.

Naast beheer staat het ANB in voor de realisatie vanhet natuur- en bosbeleid en zorgt ze voor sturing en coördinatie van deuitvoering van de beleidsmaatregelen. Door samenwerking metverschillende partners wordt een groter draagvlak voor natuur gecreëerd.Bij het duurzaam beheer van de Vlaamse natuur is het ANB eenbelangrijke verdediger van de kwetsbare fauna en flora, zonder blind tezijn voor de maatschappelijke vragen. Het is haar taak te streven naareen evenwicht tussen soms schijnbaar tegengestelde belangen:natuurbehoud, materiaalproductie, wetenschap,…
Zo gaan we voor de missie van het Agentschap voor Natuur en Bos: ‘Meer en betere natuur samen met u.’

 

Agentschap voor Natuur en Bos beheert natuurgebiedenKelchterhoef, Ten Haagdoorn, De Teut, Wijvenheide, Platwijers,Galgenberg, Geelberg, Mangelbeekvallei en Herkenrode.
www.natuurenbos.be


Meer info:
Agentschap voor Natuur en Bos - Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 5, 3500 Hasselt
+32 (0)11 74 24 50
lim.anb@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be

 

Limburgs Landschap VZW

LimburgsLandschap vzw streeft sinds 1971 naar meer natuur in Limburg. In deeerste plaats gebeurt dat door natuurgebieden aan te kopen, te beherenen in te richten.
Daarnaast laat de vereniging iedereen kennismakenmet haar natuur door de beheerde gebieden zoveel mogelijk open testellen. Intussen heeft Limburgs Landschap vzw meer dan 2300 hectarenatuur onder haar hoede en dat breidt nog elke dag uit!

Limburgs Landschap vzw beheert natuurgebiedenBallewijers, Bolderberg, Breelaarheide, Caetsweyers, Hengelhoef,Kolveren, Laambroeken, Thiewinkel en ZwarteBerg

 

Wil je lid worden of de aankoop van nog meer natuur steunen? Dat kan door lid te worden.

Meer info:
Limburgs Landschap vzw
Dekenstraat 39, 3550 Heusden-Zolder
T: +32 11 53 02 50

info@limburgs-landschap.be
www.limburgs-landschap.be

 

 

Natuurpunt vzw

Natuurpuntwil meer natuur: natuurlijk moet er ruimte zijn om te wonen, te werkenen ons te verplaatsen, maar hoe drukker het leven wordt, hoe meer noodde mensen hebben aan groen en natuur.
Dankzij de inspanningen vanNatuurpunt blijven unieke stroken bos, heide, vijvers, valleigebieden enpolderlandschappen gevrijwaard.
Natuurpunt wil betere natuur: doordeskundig beheer slagen de vrijwilligers van Natuurpunt er in desoortenrijkdom in de natuurgebieden te verhogen. Zeldzame en bedreigdediersoorten krijgen daardoor betere levenskansen.
Natuur vooriedereen: Natuurpunt beschermt onze natuurgebieden niet angstvalligachter prikkeldraad, maar stelt ze open voor iedereen, om ervan tegenieten, om ze te bestuderen of om een handje toe te steken bij hetbeheer.

 
Natuurpunt vzw beheert natuurgebiedenGenebos, Doolbos, Wijvenheide, Kiewit, De Maten, Het Wik, Dauteweyers,Dorpsbemden, Het Klotbroek, Schulensbroek, Stiemerbeekvallei
www.natuurpunt.be

Meer info:

Natuurpunt
Michiel Coxystraat 11, 2800 Mechelen
T: +32 15 29 72 20

info@natuurpunt.be
www.natuurpunt.be

www.natuurpuntlimburg.be

 

Naast deze natuurbeheerders zijn er nog heel wat publieke en private natuureigenaars die De Wijers elke dag een beetje mooier maken.

 

Provincie Limburg
www.limburg.be

Vlaamse Landmaatschappij
www.vlm.be

Regionaal Landschap Lage Kempen vzw
www.rllk.be

 

Departement Omgeving
www.omgevingvlaanderen.be

Toerisme Limburg vzw
www.toerismelimburg.be

Domein Bokrijk
www.bokrijk.be

Agentschap Wegen en verkeer
www.wegenenverkeer.be

 

Vlaamse milieumaatschappij
www.vmm.be

Boerenbond
www.boerenbond.be

 

European Landowners’ Organization
www.europeanlandowners.org

 


Gemeenten De Wijers

 
Stad Hasselt
www.hasselt.be

 

Stad Genk
www.genk.be

 

Gemeente Lummen
www.lummen.be

 

Gemeente Diepenbeek
www.Diepenbeek.be

 

Gemeente Zonhoven
www.zonhoven.be

 

Gemeente Houthalen-Helchteren
www.houthalen-helchteren.be

 

Gemeente Heusden-Zolder
www.heusden-zolder.be

 

Lopende projecten:

 

Project De Wijers - Vlaamse Landmaatschappij

 

Landinrichtingsproject Stiemerbeekvallei

Landinrichtingsproject De Wijers Beleven

Landinrichtingsproject Mangelbeek - Roosterbeek

Landinrichtingsproject Stiemerbeek - Zusterkloosterbeek

 

Natuurinrichtingsproject Vijvercomplex Bokrijk-Kiewit

 

Ook op Facebook en Instagram kan je werkzaamheden in De Wijers volgen.