Doe mee | De Wijers - Land van 1001 vijvers

Ontdek de streek

Biosfeer

Doe mee

 

 

Een Unesco Biosfeergebied worden doen we samen met jou! Aan de hand van een uitgebreid participatietraject bekijken we samen alle mogelijkheden, uitdagingen en kansen.

 

Werksessies oktober 2023

In oktober 2023 startte het participatief traject met alle partners en stakeholders van De Wijers met een eerste verkenning van de mogelijke Biosfeerzones in De Wijers.
De voorbije maanden hebben we de input van de eerste sessies verwerkt. We hebben met verschillende actoren bilateraal overlegd over een nieuw voorstel van zonering en over de mogelijkheden en voorwaarden voor een sterk partnerschap.

Werksessies maart 2024

Tijdens twee werksessies in maart zijn we gestart we met de bouwstenen voor het nieuwe Masterplan De Wijers. We dachten samen na, vertrekkende vanuit de USP van De Wijers – De Wijers, land van 1001 vijvers - over de belangrijke doelen, kansen en noden voor de verschillende deelgebieden van De Wijers.
Deze sessies werden zo interactief mogelijk aangepakt, met actoren uit het hele veld van betrokken sectoren: (toeristische) ondernemers, leden van heemkundige kringen, lokale afdelingen en beheerders van onze Limburgse natuurorganisaties actief in De Wijers, erfgoedcellen, eigenaars van meerdere gronden, lokale dorpsraden, kennisinstellingen en andere verenigingen in De Wijers …

Werksessies mei / juni 2024

De werksessies van maart zorgden voor een goede basis om op verder te werken. In mei en juni 2024 willen we samen met alle actoren verder bouwen op deze afgelopen werksessies. Dit zal op twee manieren gebeuren:

14 mei 2024: een algemene sessie waarbij we samen werken aan de toekomstvisie en de algemene doelstellingen voor De Wijers. Schrijf je hier in.

 

Juni 2024: een sessie per thema (natuur, landbouw en platteland, water, erfgoed, toerisme en recreatie). Dit gebeurt rekening houdend met de oefening van de toekomstvisie. We bespreken in de diepte welke soort acties per thema op korte en lange termijn nodig zijn voor De Wijers. 

 

Schrijf je in:
14 mei 2024: Algemene sessie Toekomstvisie en de algemene doelstellingen voor De Wijers.
4 juni 2024: Werksessie Toerisme en recreatie
6 juni 2024: Werksessie Water tijdens Waterplatform De Wijers
11 juni 2024: Werksessie Erfgoed
18 juni 2024: Werksessie Natuur
20 juni 2024: Werksessie Landbouw en Platteland

Zoneringsoefening

Aan de hand van bilaterale gesprekken met onze partners en stakeholders werken we ondertussen verder aan de zonering op kaart. Dit komt dus voorjaar 2024 niet aan bod tijdens de werksessies over de toekomstvisie, noch in de thema-sessies die daarop volgen.

Heb je nog vragen?
Stel ze gerust via info[@]dewijers.be