Eerste toegangspoorten De Wijers worden ingericht | De Wijers - Land van 1001 vijvers

Ontdek de streek

Nieuws

Eerste toegangspoorten De Wijers worden ingericht

onthaalpunten De wijers

 

Vandaag al zijn er 8 toegangspoorten die de bezoekers welkom heten in De Wijers. Van hieruit kan je de streek gaan ontdekken. Om De Wijers meer herkenbaar te maken heeft de Vlaamse Landmaatschappij in samenwerking met de betrokken partners een landinrichtingsplan (LIP) ‘Onthaal en beleving’ opgemaakt om op termijn 8 toegangspoorten in te richten in Wijers-huisstijl.

 

De inrichting van de toegangspoorten zal gebeuren in verschillende fasen. In een eerste fase, die in 2023 afgerond zal zijn, komen de toegangspoorten Bolderberg, Demerstrand en Bokrijk-Kiewit aan de beurt.

Binnen het landinrichtingsproject worden De Wijers onthaalpunten en instappunten ingericht met infoborden, zit- en picknickbanken, fietsstallingen, … in de huisstijl van De Wijers.

 

Behalve meer streekidentiteit creëren, zal dit landinrichtingsplan ook een degelijk netwerk van wandelroutes aanbieden aan de recreanten. Hierbij wordt er steeds rekening gehouden met de ecologische draagkracht van de locatie. Verplaatsingen te voet of met de fiets worden daarom gestimuleerd. Ook worden er uitkijkpunten aangelegd met zicht op water en worden andere belevingsplekken in de buurt van vijvers gecreëerd, zoals speelbossen, speeltuinen en picknickplaatsen.

 

In deze online brochure ontdek je wat er gaat gebeuren:

 

 

Tot 15 april 2021 loop het openbaar onderzoek rond de inrichtingsplannen. Alle informatie over de plannen en het openbaar onderzoek vind je op https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/De-Wijers---Beleven.aspx