Topnatuur | De Wijers - Land van 1001 vijvers

Beleven & ontdekken

Natuurbeleving

Topnatuur

 

topnatuur

 

De Wijers is een bijzonder waardevol natuurgebied, zelfs op Europese schaal. Zo belangrijk zelfs, dat grote delen van het gebied in het Natura2000-netwerk zijn opgenomen, waardoor ze extra beschermd worden door de Europese Unie. Het waterlandschap biedt dan ook een thuis aan heel wat zeldzame dieren en planten, zoals de roerdomp – een mysterieuze reigerachtige – en de minuscule boomkikker.

Viskweek in De Wijers

 

viskwekerijHet Kempisch plateau bestaat uit een puinkegel, die gevormd is door rivierafzettingen van de Maas. Op de zuidwestgerichte helling ontstond een bekenstelsel van water dat afvloeit van het plateau. Die beken en een ideale hellingsgraad liggen aan de oorsprong van de aanleg van de vijvers in De Wijers.

Het land van 1001 vijvers is dan ook een echt cultuurlandschap. Al in de middeleeuwen zijn er aanwijzingen dat er vis werd gekweekt in deze streek. De vijvers ontstonden na veen- en ijzerwinning of werden aangelegd voor de viskweek, onder meer door de Cisterciënzerinnen van de Abdij van Herkenrode 

 

Om vijvers te maken werden beken opgestuwd om grotere waterpartijen te krijgen. In de beekvalleien ontstond zo een aaneenschakeling van vijvers met een complex systeem van op- en aflaten. De vijvers werden ‘wijers’ genoemd: de oude term voor viskweekvijver. Je vindt trouwens nog steeds vermeldingen van wijers in heel wat straatnamen (Wijerstraat) en zelfs familienamen (Vandeweyer, bijvoorbeeld).

 

 

 

Ecologische waarde

De vijvers in De Wijers hebben een eerder kleine wateroppervlakte. De ecologische waarde van kleine vijvers is veel groter dan die van grote meren. Er is in verhouding meer oever en net dié is belangrijk voor heel wat dieren en planten. De rietkragen aan de oever dienen als broed- en foerageerplaats voor tal van vogelsoorten.

Naast de vijvers is De Wijers ook van Europees belang voor heidesoorten. Zo bieden heidegebieden  een thuis aan soorten als de heivlinder.
Sommige heide- en vijversoorten komen alleen in De Wijers voor. Zoveel bedreigde soorten in één gebied is uniek in Vlaanderen. De Wijers is dan ook een belangrijk gebied om het voortbestaan van deze diersoorten te garanderen.

Typische diersoorten

Verschillende zeldzame diersoorten gebruiken het vijvergebied De Wijers om te kunnen overleven.

Welke dat zijn, zie je hier.

Ontdek de verschillende wandelgebieden in De Wijers of kom meer te weten over de verschillende natuurgebieden op de websites van de natuurbeheerders: