Zones biosfeergebied | De Wijers - Land van 1001 vijvers

Ontdek de streek

Biosfeer

Zones biosfeergebied

biosfeer de wijes

Om de drie doelstellingen van een Biosfeergebied in te vullen, werken Biosfeergebieden met drie zones. Een zone kan meerdere keren voorkomen in een Biosfeergebied.

1. Kernzone
Deze zone draagt bij tot het behoud van landschappen, ecosystemen, soorten en genetische diversiteit en de ecosysteemdiensten die hieruit voortvloeien. De zone moet in het land waar deze ligt wettelijk beschermd zijn, bijvoorbeeld als natuurreservaat.

2. Bufferzone
Deze zone omringt of grenst aan de kernzone. Hier zijn activiteiten mogelijk die verenigbaar zijn met de waarde en behoudsdoelstellingen van een kernzone en die wetenschappelijk onderzoek, monitoring, opleiding en educatie kunnen versterken.

Naast de bufferfunctie kunnen bufferzones hun eigen intrinsieke, 'stand-alone' functies hebben voor het behoud van de antropogene, biologische en culturele diversiteit. Bufferzones kunnen ook een belangrijke verbindingsfunctie hebben in een grotere ruimtelijke context, om zo kerngebieden voor mensen, planten en dieren te verbinden met de overgangszone(s).

3. Overgangszone
In deze zone ontplooien gemeenschappen sociaal-culturele en duurzame economische en menselijke activiteiten.

 

Gesprekken over de zonering

Ondertussen zijn we volop gestart met werksessies om de zones (Kernzone, Bufferzone, Overgangszone) van De Wijers te bepalen enerzijds en samen werk te maken van een nieuw Masterplan en Onderzoeksplan voor De Wijers. Dit doen we samen met alle actoren en stakeholders in De Wijers. Hier

vind je alle info over het participatietraject kandidatuur Unesco Mens en Biosfeer.

 

 

Heb je nog vragen? Stel ze gerust via info@dewijers.be