Over Unesco Biosfeer | De Wijers - Land van 1001 vijvers

Ontdek de streek

Biosfeer

Over Unesco Biosfeer

 

Unesco

 

Sinds 1971 heeft het intergouvernementeel wetenschapsprogramma ‘Mens en Biosfeer’ van Unesco als doel natuur en economische ontwikkeling met elkaar te verzoenen. Ondertussen zijn er wereldwijd al meer dan 700 Biosfeergebieden, zoals de Camargue (FR), Maasheggen (NL) of Gran Canaria (SP).

 

In een Biosfeergebied worden manieren gezocht om de mens meer in evenwicht te laten leven met zijn natuurlijke omgeving. En dat met verschillende doelstellingen:

 

  • de biodiversiteit verhogen
  • de levensomstandigheden van de mensen verbeteren
  • een sociaal, economisch en cultureel kader scheppen voor duurzame ontwikkeling.

In Unesco Biosferen staat het streven naar duurzame ontwikkeling - waarbij lokale en regionale partijen, zoals overheden, bewoners, bedrijven, scholen, kennisinstellingen en ngo’s samenwerken vanuit een gezamenlijke visie - centraal.

Het traject om een Unesco Biosfeergebied te worden loopt over enkele jaren. Ontdek hoe jij ons kunt helpen en wat de voordelen zijn om een biosfeergebied te worden.

 

 

Ontdek meer over de Unesco Biosfeergebieden